Hierdie blad bevat video uitknipsels van tonele kort na die ontploffing van die bom in 'n winkelsentrum in Amanzimtoti op 23 Desember 1985.

Foto's 6 -10

Besoeke sedert 13 Augustus 2009